Portal Vara


Ort Synpunkt
Håkantorp Gällande lekplatsen. Den behöver rustas upp med gungor, andra lekredskap. Markförbättring under basketkorgen, idag gräs och håligheter önskemål om asfalt. Eventuellt inhägnad lekplats.
          17 gillar
Tråvad Hej, har sett att fastigheten vid B-fotbollsplanen (gränsande mot Rana) ser och under en längre tid sett förbedrövlig ut. Mitt förslag är att kommunen köper in fastigheten och anlägger grönområde där.
          18 gillar
Tråvad Hej, har märkt att hundbajsuppsamlingsbehållaren vid badet är överfull. När kommunen tömmer den kan de även ta med den överblivna soptunnan som står lutad mot staketet.
          26 gillar