Portal Vara


Ort Synpunkt
Jung På Jungavägen är det farligt att vistas. Vissa kör uppåt 200 km/h på raksträckan. (uppmätt mellan punkter) Vi har barn & djur som måste över vägen som inte har övergångställen. Lastbilarna är värst, det är ett fåtal som håller hastigheten. Vi behöver krafiga farthinder så att man efterlever 50 km/h begränsningen.
          8 gillar
Emtunga Hej. Jag skulle vilja ha en bänk med ryggstöd på lekplatsen i Emtunga. //Patrik
          24 gillar
Emtunga Belysning längs hela Björkvägen även ut mot Bågegatan då det blir väldigt mörkt där när det blir mörkare ute och den nya belysningen i lekparken räcker inte till för att täcka själva gatan. Farthinder lite över allt, ett under att inget barn blivit påkört så som det körs i Emtunga i bland, speciellt vid lekplatsen och vid korsningen Bågegatan- Bredgatan. Lampa som tänd av rörelse på paviljongen i lekplatsen. Varit en del förstörelse där det sista och det kanske skulle avskräcka. En boulebana borta på grönområdet vid "skridskoplanen"
          25 gillar
Emtunga Belysning längs hela Björkvägen även ut mot Bågegatan då det blir väldigt mörkt där när det blir mörkare ute och den nya belysningen i lekparken räcker inte till för att täcka själva gatan. Farthinder lite över allt, ett under att inget barn blivit påkört så som det körs i Emtunga i bland, speciellt vid lekplatsen och vid korsningen Bågegatan- Bredgatan. Lampa som tänd av rörelse på paviljongen i lekplatsen. Varit en del förstörelse där det sista och det kanske skulle avskräcka. En boulebana borta på grönområdet vid "skridskoplanen"
          26 gillar
Emtunga Vill ha ett pingisbord på lekplatsen. Vill ha ytterligare belysning på Björkvägen ut mot Ekvägen. Vill ha en bänk vid början av skogen om man fortsätter ut ur Emtunga på gamla banvallen åt Tråvadhållet. Vill ha ytterligare lekredskap på lekplatsen. Vill att karusellen flyttas till en gräsyta istället för på sanden så lagret inte fortsätter att haverera. Vill ha en bättre isskrapa vid isbanan.
          26 gillar
Vara Jag skulle vilja att Vara kommuns farligaste vägsträcka som är från Nordvalla till Dreven. Den vägen är smal och backig och ingen vägren efter Nordvalla.Det bor barn och har bott som aldrig har kunnat gå vägen till skolbussen utan att fått gå genom skogen.Det är livsfarlig att gå eller cykla där,och därför är på sin plats att ändra detta genom att bygga ut vägren eller trottoar förbi de farliga backkrönen.MVH Maja
          26 gillar
Emtunga Hej! Vi önskar att man ritar ut tennisplanslinjer på vår hockeyplan i Emtunga. Tack, hälsningar Ture
          26 gillar
Vara Tennisplanen på Kullenområdet behöver ny asfalt. Den används för tennisspel på sommaren och för skridskoåkning på vintern. Det är väldigt vatten- och tidskrävande att göra en bra is när asfalten är så sprucken och ojämn som idag. Många barn, ungdomar och vuxna åker där på loven men även på vanliga helger. Det kan vara upp till 100 personer på och runt isen på fina dagar.
          36 gillar
Håkantorp Gällande lekplatsen. Den behöver rustas upp med gungor, andra lekredskap. Markförbättring under basketkorgen, idag gräs och håligheter önskemål om asfalt. Eventuellt inhägnad lekplats.
          37 gillar
Tråvad Hej, har sett att fastigheten vid B-fotbollsplanen (gränsande mot Rana) ser och under en längre tid sett förbedrövlig ut. Mitt förslag är att kommunen köper in fastigheten och anlägger grönområde där.
          37 gillar
Tråvad Hej, har märkt att hundbajsuppsamlingsbehållaren vid badet är överfull. När kommunen tömmer den kan de även ta med den överblivna soptunnan som står lutad mot staketet.
          54 gillar