Portal Vara


Ort Synpunkt
Levene Lägg tidpunkten för vandringen på sen eftermiddag eller kväll. Som det är nu är det bara daglediga pensionärer som kommer. Ett år var jag tvungen att ta ledigt från jobbet för att vara med och lyfta fram frågor ang skolan och trafiksituationen. Trots att jag var med det året så är cykelvägen genom hela Levene fortfarande inte åtgärdad med ett räcke så att cyklisterna är skyddade från bilisterna. Åtgärderna för hastighetsdämpning vid skolan är fortfarande inte gjorda. Ska jag verkligen behöva ta en semesterdag varje år för att vara med på tätortsvandringen för att bevaka trafiksäkerhetsfrågor som kommunen har ansvaret för?
          42 gillar
Arentorp Ovårdad fastighet på Kasebergsvägen.
          43 gillar
Vara Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix <p>college degree online fast By Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix an online calculator, it will likely go Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix a huge Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix that will not grace an editor’s desk but will be answered by an intern whose Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix is Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix reject you as politely as possible. Watch the Ferrari F8 ...</p> <p>The post <a href="http://car-auto.remmont.com/environmental-science-degree-online-bachelors-of-science-university-of-phoenix/">Environmental Science Degree Online – Bachelors of Science – University of Phoenix</a> appeared first on <a href="http://car-auto.remmont.com">Car & Auto</a>.</p> <a href=http://cars.remmont.com>Pennsylvania Finance</a> <a href="remmont.com/category/auto/">oriellys auto parts</a> <a href="remmont.com/category/car/">new car price deals</a> <a href="remmont.com/category/credit/">karma free credit score login</a> <a href="remmont.com/category/insurance/">buildings insurance</a> <a href="remmont.com/category/rental/">cheap rentals</a> <a href="remmont.com/category/real-estate/">real estate syracuse ny</a> <a href="remmont.com/category/loan/">calculate car payment</a> <a href="remmont.com/category/travel/">cheapest flight</a>
          30 gillar
Vara Belysning längs hela Björkvägen även ut mot Bågegatan då det blir väldigt mörkt där när det blir mörkare ute och den nya belysningen i lekparken räcker inte till för att täcka själva gatan, Farthinder lite över allt, ett under att inget barn blivit påkört så som det körs i Emtunga i bland, speciellt vid lekplatsen och vid korsningen Bågegatan- Bredgatan.
          42 gillar
Levene Hej Vi vill ha en ny badstege till Levene badsjö (befintlig stulen )
          41 gillar
Levene Hej Vi vill ha en ny badstege till Levene badsjö (befintlig stulen )
          48 gillar
Emtunga Hej! Vi bor på rygatan 8 i emtunga, och sista delen av rygatan är ej asfalterad. Detta måste väl vara kommunens väg? Vi skulle vilja ha den asfalterad och även ha upp lycktstolpen som det är förberett för längst ut. Mvh kalle berntsson
          35 gillar
Vara Hej! Vi bor nära lekplatsen Elisgården och har barn i 2 och 4års åldern. Vi önskar att lekplatsen kompletteras med en klätterställning/rutchkana som är anpassad till mindre barn. Som det är nu kan inga barn under 6år nyttja befintlig klätterställning/rutchkana. Patrik
          63 gillar
Öttum Hej, Jag skulle vilja att ni ordnar med julbelysning vid lyktstolparna i Öttum under vinterperioden. Jag skulle gärna även se att det finns en julgran i Öttum. Ett annat förslag är att få belysning längs gamla banvallen Öttum - Kvänum men även den delen av banvallen som går bakom Rekordverken. Det är populärt att promenera/cykla där och det vore perfekt med belysning där.
          76 gillar
Öttum Hej! Har ni bestämt dag för årets tätortsvandringar? Här på hemsidan står 2017 års datum... Jag vill veta datum och tid för Öttum. Önskvärt skulle vara en morgon eller eftermiddagstid. Hälsningar Camilla
          66 gillar
Kvänum Hej Vi behöver en gång och cykel väg över backen i Oltorp i Kvänum, så att barnen kan cykla säkert till Oltorps Badsjö och det blir säkrare att promenera över backen. Det har varit prat om det tidigare, men vad händer?
          79 gillar
Tråvad Ang. Tätortsvandring Tråvad. När kommunen tog ned alla träden vid fotbollsplanen vid Urmakargatan 7 utlovades att det skulle sättas upp tre mindre planteringar på slänten mot staketet som ersättning . Artrikedom, estetiskt förhöjande och mångfald var ledorden, inget har skett och gamla vissna buskar vittnar om behov av åtgärd.Två eller tre små planteringsöar med växtlighet ca 2-2,5 meter hög skulle vara ett förslag och detta ligger i linje med det som utlovades när skövlingen genomfördes. Vidare finns behov av fler papperskorgar framförallt "i centrum". Som hundägare städar jag upp mycket skräp på mina rundir men lådorna sutter för glest. Vid gamla posten och busshållplatsen särskilt viktigt. Slutligen vad göra med den förfallna villan mitt emot Urmakargatan 7 (vita mexivillan)?Jag har tröttnat på att städa upp efter alla okynnesbesök av ungdonar som sker konstant och tomten borde saneras /brännas ned. Som upplysning är Urmakargatan ganska väl trafikerad av både bilar och människor då den utgör en naturlig "runda" och en höjning av det estetiska genom växter och ovan beskrivna planteringar bidrar till en trevnad för alla Mvh Göran Cedgård
          55 gillar
Emtunga Jag skulle vilja att nedanstående punkter framförs på tätortsvandringen i Emtunga 2018. -Rita tennislinjer på skridskobanan. -Nya mål, eller nya nät till målen på skridskobanan. -Ny isskrapa till skridskobanan. -Sätta upp en papperskorg vid skridskobanan. -Ny belysning kring skridskobanan. Nuvarande stolpar/armaturer är i dåligt skick. -En bänk med ryggstöd på lekplatsen. -Byta lager på karusellen på lekplatsen. Gärna ordna samtidigt så lagren håller längre. -Fundament till midsommarstång/julgran på lekplatsen. -Pingisbord på lekplatsen. -En bänk vid början av skogen om man fortsätter ut ur Emtunga på gamla banvallen åt Tråvadhållet. -Ytterligare belysningsstolpar i änden av Ekhagatan, utanför "gamla tvätten".
          108 gillar
Jung På Jungavägen är det farligt att vistas. Vissa kör uppåt 200 km/h på raksträckan. (uppmätt mellan punkter) Vi har barn & djur som måste över vägen som inte har övergångställen. Lastbilarna är värst, det är ett fåtal som håller hastigheten. Vi behöver krafiga farthinder så att man efterlever 50 km/h begränsningen.
          217 gillar
Emtunga Hej. Jag skulle vilja ha en bänk med ryggstöd på lekplatsen i Emtunga. //Patrik
          160 gillar
Emtunga Belysning längs hela Björkvägen även ut mot Bågegatan då det blir väldigt mörkt där när det blir mörkare ute och den nya belysningen i lekparken räcker inte till för att täcka själva gatan. Farthinder lite över allt, ett under att inget barn blivit påkört så som det körs i Emtunga i bland, speciellt vid lekplatsen och vid korsningen Bågegatan- Bredgatan. Lampa som tänd av rörelse på paviljongen i lekplatsen. Varit en del förstörelse där det sista och det kanske skulle avskräcka. En boulebana borta på grönområdet vid "skridskoplanen"
          199 gillar
Emtunga Belysning längs hela Björkvägen även ut mot Bågegatan då det blir väldigt mörkt där när det blir mörkare ute och den nya belysningen i lekparken räcker inte till för att täcka själva gatan. Farthinder lite över allt, ett under att inget barn blivit påkört så som det körs i Emtunga i bland, speciellt vid lekplatsen och vid korsningen Bågegatan- Bredgatan. Lampa som tänd av rörelse på paviljongen i lekplatsen. Varit en del förstörelse där det sista och det kanske skulle avskräcka. En boulebana borta på grönområdet vid "skridskoplanen"
          234 gillar
Emtunga Vill ha ett pingisbord på lekplatsen. Vill ha ytterligare belysning på Björkvägen ut mot Ekvägen. Vill ha en bänk vid början av skogen om man fortsätter ut ur Emtunga på gamla banvallen åt Tråvadhållet. Vill ha ytterligare lekredskap på lekplatsen. Vill att karusellen flyttas till en gräsyta istället för på sanden så lagret inte fortsätter att haverera. Vill ha en bättre isskrapa vid isbanan.
          223 gillar
Vara Jag skulle vilja att Vara kommuns farligaste vägsträcka som är från Nordvalla till Dreven. Den vägen är smal och backig och ingen vägren efter Nordvalla.Det bor barn och har bott som aldrig har kunnat gå vägen till skolbussen utan att fått gå genom skogen.Det är livsfarlig att gå eller cykla där,och därför är på sin plats att ändra detta genom att bygga ut vägren eller trottoar förbi de farliga backkrönen.MVH Maja
          112 gillar
Emtunga Hej! Vi önskar att man ritar ut tennisplanslinjer på vår hockeyplan i Emtunga. Tack, hälsningar Ture
          246 gillar
Vara Tennisplanen på Kullenområdet behöver ny asfalt. Den används för tennisspel på sommaren och för skridskoåkning på vintern. Det är väldigt vatten- och tidskrävande att göra en bra is när asfalten är så sprucken och ojämn som idag. Många barn, ungdomar och vuxna åker där på loven men även på vanliga helger. Det kan vara upp till 100 personer på och runt isen på fina dagar.
          131 gillar
Håkantorp Gällande lekplatsen. Den behöver rustas upp med gungor, andra lekredskap. Markförbättring under basketkorgen, idag gräs och håligheter önskemål om asfalt. Eventuellt inhägnad lekplats.
          132 gillar
Tråvad Hej, har sett att fastigheten vid B-fotbollsplanen (gränsande mot Rana) ser och under en längre tid sett förbedrövlig ut. Mitt förslag är att kommunen köper in fastigheten och anlägger grönområde där.
          110 gillar
Tråvad Hej, har märkt att hundbajsuppsamlingsbehållaren vid badet är överfull. När kommunen tömmer den kan de även ta med den överblivna soptunnan som står lutad mot staketet.
          157 gillar